Skatta rätt eller åk på skattesmäll

Något det skrivs rätt så mycket om i Sverige är funktionen att lämna in en frivillig rättelse för att se till så att man faktiskt betalar rätt mängd skatt och inte åker på en rejäl skattesmäll.

 

Detta här med just självrättelse är även något som det skrivits om tidigare här. Men exakt vad är detta?

Skatteverkets hemsida får det att läsa om det som självrättelse av inkomstdeklaration.  Det handlar i stort om detta: lämnar du en oriktig uppgift i din inkomstdeklaration kan du råka på att få betala ett skattetillägg. Om skatt undanhålls och överstiger ett visst belopp så riskerar du även att bli brottsanmäld, åtala och dömd för skattebrott. Inte så kul, det är dessutom höga straff på detta i Sverige. Så, för att slippa detta ska du göra en självrättelse om du som företagare eller privatperson misstänker att du har deklarerat felaktigt.

 

Såhär gör du en självrättelse

 

I ditt brev eller i din blankett för begäran om omprövning bör följande saker framgå tydligt:

 

  • Att du rättar ett tidigare fel och nu redovisar tidigare oredovisade inkomster eller justerar felaktiga avdrag.
  • Namn, personnummer/organisationsnummer och gärna telefonnummer.
  • Vilka inkomstår rättelsen gäller. Den normala efterbeskattningstiden är 5 år, vilket innebär att du under 2017 bör lämna en självrättelse för de oriktiga uppgifter som du har lämnat för inkomståren 2011–2015.
    2006–2010. Anledningen är att du kan ha gjort dig skyldig till grovt skattebrott och preskriptionstiden för det är 10 år. Genom att rätta felen läker du även det eventuella skattebrottet. Detta är aktuellt om den undandragna skatten är minst 10 prisbasbelopp per år (10 prisbasbelopp år 2010 motsvarar 424 000 kr).
  • Du bör även bifoga ett underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar. Det kan exempelvis vara en K4-blankett och ett årssammandrag för varje aktuellt år.

 

När man inte betalar skatt kan det gå rejält åt pipsvängen. Det fick miljadären Margareta Wallenius-Kleberg känna på nyligen. I Aftonbladet går det att läsa om hur denna rika person fått krav på sig från Skatteverket att betala hela 63 miljoner kronor. Enligt artikeln är detta på grund av att hon haft pengar placerade i banker utomlands med kontakter till skatteparadis i Karibien.