Lönekartläggning för jämställda löner

Vad säger egentligen lagen att kvinnor och män tjänar olika mycket – för samma jobb? Vad kan du som arbetsgivare göra för att komma tillrätta med detta problem?  

 

Många företag och organisationer i Sverige lider av ett stort problem – nämligen att lönerna är fullkomligt ojämställda. Man och kvinna tjänar olika, beroende på deras kön. En bot mot detta envisa och egentligen lättlösta problem är att som företag använda sig av ett verktyg som möjliggör lönekartläggning och därmed uppfyller lagkrav på jämställda löner. För det måste du använda företagets befintliga befattningsvärdering och organisationsstruktur – sedan är det bara att sätta igång verktyget från https://pihr.se/ och börja kartlägga lönerna och dess orättvisa nivåer. Men vad säger egentligen lagen om löneskillnader?

 

Du ska lönekartlägga och jobba för jämställdhet om du har ett företag

 

Enligt Diskrimineringsombudsmannen ska du som arbetsgivare kartlägga löneskillnader mellan män och kvinnor på ditt företag varje år och jobba för att aktivt komma tillrätta med problemet med att kvinnor tenderar att tjäna mindre än sina manliga kollegor – för samma jobb.

 

Sedan 1991 har vi en Jämställdhetslag med ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om just arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utbildningsmöjligheter i arbetet. Alltså jämställdhet i arbetet. Trots att det gått över 25 år är skillnaderna i lön fortfarande reella och tydliga.

 

Sedan går det förvisso att läsa om hur löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska – men att det går väldigt långsamt framåt. Kvinnor tjänar i snitt 4 000 kronor mindre än vad männen gör, och det varje månad. Löneskillnaderna har minskat sedan 2007, men fortfarande är det långt kvar. Den största faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män tenderar att arbeta i olika branscher, där vissa värderas högre än andra, på väldigt godtyckliga grunder. Klassiskt manliga yrken är helt enkelt mer välbetalda, än de inom vård och omsorg som kännetecknas som klassiskt kvinnliga yrken.