Lån och sparande på olika nivåer

I dag skriver vi om juristmöten med fokus på besparingar och lån på statlig nivå samt om hur svenskar generellt kan tänka sig att låna pengar på sommarhalvåret då semester och njutning allmänt står på schemat.

betalar med svenska kronorMan kan verkligen tala om ett juristmöte – på hög nivå, när ministrar samlas för att diskutera lån och hantering av den pågående flyktingkrisen. I Dagens Nyheter kan vi läsa om hur regeringen både kan behöva låna och spara för att klara av kostnaderna som det nuvarande läget ställer Sverige och svensk ekonomi i. Kostnadsökningen kommer helt enkelt att få en tydlig påverkan när det kommer till de offentliga finanserna.

Ja det är alltså inte bara krisens Grekland som lånar pengar utan det är fler länder, med starkare ekonomi, som även de vacklar under trycket från en ansträngd utrikessituation som mer och mer påverkar alla länder i inte minst Europa. Sedan får man betala tillbaka, om än i långsam takt på kanske flera flera år, men lån ska alltid betalas tillbaka, som en allmän rättsprincip.

Det är alltså inte bara privatpersoner som ibland behöver låna pengar vid en oförutsedd händelse, det är stater och myndigheter också varse om, särskilt i dagsläget när det är spänt vad gäller både ekonomi och politik i världen, inte minst i Sverige.

Många vill låna pengar på semestern

När det kommer till gemene man brukar det dock inte vara lika skyhöga summor som står nedtecknade i lånelöftet, utan mindre skrymmande siffror är vanligare. I LTZ kan vi läsa att många de facto vill låna pengar under sommaren, en tid då närmare 300 000 svenskar kan tänka sig att låna till en semesterresa och 230 000 vill låna till renovering samt drygt 200 000 kan tänka sig att låna till bil eller motorcykel. Man vill helt enkelt unna sig något extra när det kommer till sommartider och semester, inte så konstigt kanske.