Lagen om kafferast

Hur ser egentligen den lagstadgade rasten ut? Det är något som diskuteras mycket på arbetsplatser idag. Hittills har rasten och pausen lagstadgats olika – där rasten är lagstadgad medan paus är något man får ta när man vill. Paus räknas som en kortare stund för att gå på toa, vila ögonen från skärmen eller något liknande. Rasten räknas som lite längre och kan inkludera en kopp kaffe med sina kollegor.

På café känner man till vikten av en trevlig kafferast. Faktum är att kafferasten räknas som så pass viktig för mänsklig produktivitet att den är lagstadgad. Det ligger med andra ord både i arbetsgivaren och arbetstagarens intresse att raster tas ut. En kafferast ger både vinster för företagets tillväxt och ger också till viss del hälsoeffekter för den anställda, så som:

  • Kan förbättra minnet
  • Skyddar mot parkinson
  • Torkar inte ut, som man tidigare trott

Så säger lagen om kafferasten

Många arbetsplatser erbjuder sina anställda en schemalagd rast, medan andra arbetsplatser låter sina anställda ta ut sin rast när de vill. Det beror helt enkelt på om det är viktigt för bemanningen att det finns någon tillgänglig på plats. Därför är det viktigt för sådana att schemalägga rasterna och att de tiderna följs av de som arbetar. Även om rasten är till för att slappna av, lära känna kollegorna och stimuleras kan man också passa på att prata om arbetet tillsammans. Det är dock inte stadgat, och om chefen skulle ha en genomgång av siffror på rasten skulle nog de flesta anställda inte räkna det som att de fick ut sin rast då.

Du kan läsa mer om vad arbetsmiljöupplysningen skriver om saken här.

Enligt arbetstidslagen ska en arbetstagare ha rätt till en rast på fem minuter för varje timme. Rekommendationen är att den ska sättas ihop till en halvtimme, då man får bättre tid att återhämta sig då. Mellan arbetet och den givna rasten är det tillåtet att ta mindre raster. Man vet också att en fikarast ökar trivseln på arbetet och att det kan förebygga vissa arbetsskador.