Lagar vid ombildning till bostadsrätt

Det sker mer än ofta att hyresrätter blir ombildade till bostadsrätter. Dock kan det inte ske hursomhelst utan beaktning av lagar och regler. Bostadsrättslagstiftningen är den första punkten som bör bockas av, men även andra lagar är viktiga att ha i åtanke.

Ett tiotal lagar måste överses när en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Alla dessa behöver dock inte gälla för varje enskilt projekt, men ett urval är standard beroende på hur just det projektet ser ut. Kontakta rådgivningskonsulter som https://interesta.se/ och se till att ränteupphandlingar och ekonomiska aspekter tas hänsyn till riktigt noga.

bostadsrätterDen generella processen vid ombildning

Låt först presentera ett urval av lagar som gäller vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Det rör sig om exempelvis Bostadsrättslagen, Bostadsrättsförordningen, Lag om kooperativ hyresrätt, Årsredovisningslag, Bokföringslagen, Jordabalken, Lagen om ekonomiska föreningar, Förordning om kooperativ hyresrätt m.fl. Den ekonomiska aspekten är grundläggande. Som första artikeln antyder:

”Först och främst måste man ta reda på hur många i fastigheten som är intresserade av en ombildning.”

En ombildning sker när hyresgästerna går samman och vill bilda en bostadsrättsförening. De köper således fastigheten av den dåvarande fastighetsägaren och så även rätten till sin egen lägenhet. Köpet av hela fastigheten och köpet av enskilda lägenheter är två olika affärsuppgörelser. Dock är det viktigt att poängtera att en hyresgäst som inte vill köpa sin hyresrätt har rätt att stanna kvar tills denne flyttar ut. Det enda som sker är att BRF nu blir den nya fastighetsvärden och du måste lyssna på dem eller gå till dem med dina ärenden. Du har också stor rätt att påverka din hyra. På samma gång kan du stå kvar i Hyresgästföreningen.