Jurister måste förenkla språket

De flesta jurister och byråkrater använder ett språk som är svårt för allmänheten att förstå. När det går från jurist till jurist är det inga problem. Men när myndigheter som Försäkringskassan använder sig av ett byråkratspråk som inte allmänheten förstår, kan det bli ett demokratiproblem eftersom många personer inte kan ta del av informationen.

723230-dictionary-entry-for-learning

För ett tag sedan skrev vi om att det kan vara svårt att översätta ett språk till ett annat.

”Att översätta ett språk till ett annat, både muntligt och skriftligt, kan både vara svårt och ibland nästan omöjligt. Uttryck och ord som finns på ett språk, kanske är helt främmande för ett annat.” Läs mer.

Svårt språk ett problem

Men ibland handlar inte språksvårigheterna om att det finns brister i översättningen mellan olika språk, utan ibland handlar det om att man inte förstår för att språket är alldeles för svårt och komplicerat. Juridik- och byråkratspråk kan vara exempel på sådana språk som inte allmänheten förstår och i ST kan man läsa om att detta språk från myndigheter kan innebära ett problem för demokratin. Detta gäller alltså framförallt när den vanliga medborgaren inte förstår språket och så är det ofta.

Försöker förenkla språket

För att åtgärda detta problem jobbas det nu på att göra språket begripligare. Detta gör man bland annat genom föreläsningar för kommuner, CSN, Försäkringskassan och myndigheter som domstolar. Ofta använder dessa myndigheter långa och svåra ord, ett formellt språk som i första hand vänder sig till väldigt insatta personer och dessutom har man problem med att lyfta fram det viktiga i texten för den allmänhet som ska läsa den.