Individuell mätning enligt lag

Nu har den nya lagen trätt igenom och ger boende möjligheten att individuellt mäta sig elförbrukning. Dels för att få ner kostnaderna men också genom att spara på miljön. Lagen säger att det ska vara enklare att kunna mäta individuellt, dock kräver det att ens elavtal tillåter en individuell mätning för fastigheten.

Lagen trädde i kraft i oktober 2012 och har inte varit praktiserad speciellt länge. Lagen är den första som talar om en mer rättvis elfaktura men också som går mot ett mer klimatvänligt land. Företag som jobbar aktivt för att kunders intressen ska öka för mätning är http://www.inergi.se/. De erbjuder smarta lösningar som gör det enkelt för kunderna att få individuell elförbrukning. Det som också skapar dessa lösningar är tekniken och eftersom lagen nu finns så är behovet större för att utveckla mätare av el. Lagen gäller inte bara för el utan också för vattenförbrukningen, även det ett problematiskt område för miljön. Syftet med lagen är:

Syftet med lagen är att öka elkonsumenternas möjlighet att påverka elförbrukningen och därmed minska kostnaderna. Som elkund ska du kunna styra över vilka timmar du vill förbruka mest el i förhållande till vilka timmar elen är billigast.(läs mer här)

Att kunna styra sin egen elförbrukning är helt klart en fördel för den som vill ha koll på elpriser och sitt egna hems förbrukning. Att få hem en elräkning för hela huset är inte fördelaktigt varken för dig eller för dina grannar. Se därför till att ni får möjligheten att göra en individuell mätning i ert hus direkt, följ sedan stegen för att komma överens med både elleverantören och er förening.