Fördelar med att äga en bostadsrätt

Idag så är det många fastighetsägare som ombildar sina fastigheter till bostadsrätter. Det innebär att fastighetsägarna säljer ut sina fastigheter till de boende så att de äger sina egna bostäder. Det finns många fördelar med att köpa en bostadsrätt, framför allt ekonomiskt, men det innebär också att du själv eller bostadsrättsföreningen får ta alla kostnader för fastigheten.

När ett fastighetsbolag ska ombilda från hyresrätt till bostadsrätt så kommer de boende att få ett erbjudanden om att köpa sin bostad först. Att ombilda till en bostadsrätt innebär att det bildas en förening som köper fastigheten från fastighetsbolaget. Detta brukar finansieras genom att föreningen tar ett banklån eller genom att de boende tar boendelån gör sina bostäder och betalar till för sin bostad.

Juridiska fördelar med bostadsrätt

Att äga sin egen bostad framför en hyresrätt har många fördelar. Nedan finner du några av dessa fördelar.

  • När du bor i en bostadsrätt så brukar månadskostnaden ofta bli lägre än då du hyr din bostad. För en bostadsrätt så betalar du en avgift till föreningen varje månad samtidigt som man amorterar av på ditt bolån. Du kan själv påverka din totalkostnad genom att förhandla med olika lånebolag.
  • När du äger en bostadsrätt kan du till viss del själv påverka utseendet av din bostad. Du kan till exempel sätta upp valv eller installera en kamin i din bostadsrätt, under förutsättning att detta sker på ett säkert sätt för föreningen.
  • Att köpa en bostadsrätt är en investering i både sitt boende men också i sin framtida ekonomi. Om man sköter om sin bostadsrätt på ett bra sätt så kommer den att med tiden att öka i värde vilket innebär att du sannolikt kommer att kunna sälja din bostadsrätt med en vinst. Hur stor denna vinst blir beror till stor del på var du köper en bostadsrätt. Oftast brukar värdeökningen inom stadsgränserna vara högre än för bostadsrätter i förorterna.
  • Som ägare av en bostadsrätt i en förening, till skillnad mot att du är hyrestagare kan du också vara med att påverka föreningens investeringar, exempelvis i själva fastigheten eller i fastighetens utemiljö.