Diskutera ledningssystem på konferensen

konferens-möteKonferensen är inte bara till för tjo och tjim, utan också för att diskutera viktiga förbättringsmöjligheter inom företaget och gå igenom hur man ska leverera en produkt, tjänst eller service som lever upp till företagsmålen.

Hur når man framgång? Jo genom att hela tiden förbättras och aldrig nöja sig med något som ligger under företagets målsättning. Det är viktigt att ägna konferensen till att diskutera sådana frågor, samt för att få fram förslag från medarbetare på hur man kan förbättra de processer man redan har. Det är ett bra tillfälle för alla att göra sig hörda, på en neutral plats där ingen ska kännas som en chef. Alla förslag bör lyftas till diskussion och inte ratas på en gång. Två saker som många företag idag funderar över att införa i sina arbetsmetoder är systemcertifiering och agila metoder av olika slag. Det här står på företagssidan www.intertek.se/systemcertifiering om systemcertifiering:

“En oberoende ISO-certifiering av din organisations ledningssystem ger trovärdighet och anseende e– lokalt och globalt”

Många system håller inte måttet

I Dagens Nyheter kan man läsa myndigheter inte har tillräckligt bra informationssäkerhet, något som granskats av Riksrevisionen. Det bristande arbetet kan få förödande konsekvenser för landet och samhället och det behövs någon typ av löpande systemcertifiering och kontroll av det arbete som utförs samtidigt som regeringen måste verkligen börja ställa tydligare krav. Det är oroväckande att statliga myndigheter har problem med sina arbetsformer och arbetsinsatser, när företag som också arbetar med komplicerade frågor av olika slag lyckas hålla en godtagbar nivå på sitt arbete. Hur lyckas man då med sin verksamhet? Jo allt bygger på lojalitet enligt Svenska Dagbladet. Genom att skapa en arbetsplats där både anställda, kunder och andra nära verksamheten känner sig nöjda med det arbete som utförs och är lojala så har man kommit en lång bit på vägen.