Därför ska du skriva ett testamente

Arvsrätt reglerar kvarlåtenskapen efter en avliden person. Om du vill att ditt arv ska fördelas på ett speciellt sätt ska du skriva ett testamente. Det är en värdehandling som möjliggör att du kan bestämma hur dina kvarlåtenskapen ska fördelas efter din bortgång.

Mediation,Client,Meeting,Lawyer,Consulting,Government,Help,,Businessman,And,MaleDet finns många fördelar med att skriva ett testamente. Med ett testamente säkerställer du att det du lämnar efter dig fördelas på det sätt som du önskar, läs mer om arvsrätt om du vill veta mer. Ett testamente är en viktig rättshandling och om du inte upprättar ett testamente kommer arvet efter dig att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen. En annan fördel med testamente är att det blir enklare för dina efterlevande och om testamentet är tydligt minskar risken för att konflikter ska uppstå. Konflikter kan skapa osämja vilket i sin tur kan leda till livslånga konflikter.

Tips när du ska skriva testamente:

  • Var noga med termerna.
  • Förvara testamentet på ett säkert ställe.
  • Du kan närsomhelst göra ett nytt testamente.
  • Var påläst om arvsrätt när du ska upprätta ditt testamente.

Ett testamente är en värdehandling

Oavsett om du är gift, sambo eller singel är det en bra idé att skriva ett testamente. Om du är sambo är det viktigt att veta att du och din sambo inte automatiskt ärver varandra. Om du är gift men har särkullbarn kan det av den anledningen vara bra att skriva ett testamente. Om du är ensamstående utan barn kan det vara bra att fundera på vad du vill ska hända med ditt arv, fundera över om du vill att dina syskon eller föräldrar ärva dig. Ett testamente är en värdehandling och det måste vara skrivet på ett korrekt sätt för att vara giltigt. Det kan vara en fördel att ta hjälp av en jurist eller advokat när du ska upprätta ditt testamente. När du skriver ditt testamente är det bra att ha lite koll på arvsrätt för att det ska bli som du vill. Det är bra att vara noga med termerna för att det inte ska bli några missförstånd. Om du har gjort ett testamente kan du när som helst ändra det. Du förstör det gamla och ersätter det med ett nytt.