23-årig man friad för mord i Texas, USA

I veckan avslutades ett rättsfall i delstaten Texas där en misstänkt 23-årig man friades för mord efter en misshandel av en man i furtioårsåldern vilket kickstartat en livlig diskussion om brott och straff samt om juridikens vinklade rättvisa som i teorin skall vara blind.

Till omständigheterna kring dådet hör dock att den man som bragts om livet vid tillfället för dödsmisshandeln var i full färd med att förgripa sig på gärningsmannens 5-åriga dotter. Sålunda ansåg den amerikanska juryn att det förelåg förmildrande omständigheter till den 23-årige mannens agerande. Likväl framkom även juryn till samma slutsats som polisen gjort under förundersökningarna att misshandeln av den femåriga flickans förgripare således var befogad och ej ett fall av övervåld.

”Det var under en grillfest på familjens ranch i Shiner i Texas som den 23-åriga pappan hörde sin dotters skrik. I en lada upptäckte han den 47-åriga mannen som höll på att förgripa sig på hans dotter. Pappan stoppade övergreppet och slog mannen i huvudet upprepade gånger, rapporterar CNN.” läs mer om fallet här.

symbol-of-justice-femidaBrott och straff

Diskussionen som kommit av fallet handlar mestadels om rättvisans och lagens långa arm som menar att alla ska vara lika inför lagen och om att mannen som utfört misshandeln således bör dömas om inget mer än vållande till annans död istället för att bli friad. Dock menar motsidan att det var rättfärdigat och ostraffbart eftersom den man som mist livet vid misshandelns tillfälle själv begick en fruktansvärt vidrig handling och att detta ger 23-årigen rätt att ta hans liv. Även en diskussion om Sveriges lagar har startats och många menar att om detta hade hänt här så hade rättegångens utgång sett annorlunda ut och att vi bör se till detta mål i Texas som prejudikat inför liknande situationer i svensk rätt.