Nordiskt juristmöte

Vart tredje år hålls i någon av de nordiska huvudstäderna ett möte som samlar jurister från Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. Dessa möten har arrangerats sedan 1872. Alla som vill delta, och som arbetar med juridik på ett eller annat sätt, är välkomna att delta i mötet. Mötet arrangeras av en förening, vars medlemmar är de som tidigare har deltagit vid ett möte. Dessutom finns en styrelse, som består av ungefär tio representanter från vart och ett av de nordiska länderna. Varje möte brukar ha ungefär 1000 deltagare.

Den som är under 35 år och arbetar som jurist i Sverige kan beviljas ett stipendium av den svenska styrelsen för att delta vid ett möte. Stipendierna är avsedda att täcka anmälningsavgiften, samt en del av kostnaden för resa och boende vid mötet.

Medföljandeprogram

Fokus under varje möte ligger på juridisk forskning, men många av deltagarna i mötet tar med sig anhöriga. Därför anordnas flera aktiviteter för de medföljande. Vid mötet i Stockholm stod bl.a. följande på programmet:

  • Besök på Skånelaholm, ett av de minst kända slotten i Stockholmsområdet, idag i Kungl. Vitterhetsakademiens ägo.
  • Stadspaddling i kajak, för att se flera av stadens sevärdheter i ett nytt perspektiv.
  • Besök på Tessinska palatset, tjänstebostad för landshövdingen i Stockholms län.
  • Takvandring på Helgeandsholmen och Riddarholmen.

Teman

Varje nordiskt juristmöte har ett särskilt tema. 2011 var detta tema medling. Nordiskt nätverk för rättsmedling, Danske Mediatoradvokater och den danska Domstolsstyrelsen arrangerade det året en förkonferens, för att behandla frågor om medling i olika rättsliga sammanhang. Framför allt inriktades konferensen på medling i domstolar, i miljökonflikter och inom familjerätt, samt medling som ett verktyg för konfliktlösning mellan och inom verksamheter och organisationer.

Dessutom hölls vid mötet 2011 flera föreläsningar om europarätt. Frågor som behandlades där var bl.a. integrationen av WTO:s handelsregler inom EU:s interna marknad, och de två institutionernas ömsesidiga användande av varandras regler.